Miroslav Fecko - PERGAMEN

Adresa: Dulova Ves 218, 08252 Dulova Ves

IČO: 34654003

DIČ: 1020758849

IČ DPH: SK1020758849

Obchodná činnosť v rozsahu živnosti voľnej

Sprostredkovanie obchodu a služieb

Upratovačské práce

Reprograficke práce, kopírovacie práce

Viazanie kníh,časopisov, dokumentácie

Predaj pyrotechnických predmetov tried II/T1

Vedenie účtovníctva

Marketing a manažment

Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba