Miroslav Fecko - PERGAMEN

Adresa:  Dulova Ves 218, 08252 Dulova Ves

IČO:       34654003

DIČ:       1020758849

IČ DPH:  SK1020758849

Obchodná činnosť v rozsahu živnosti voľnej
Sprostredkovanie obchodu a služieb
Upratovačské práce
Reprograficke práce, kopírovacie práce
Viazanie kníh,časopisov, dokumentácie
Predaj pyrotechnických predmetov tried II/T1
Vedenie účtovníctva
Marketing a manažment
Výroba jednoduchých drevárskych výrobkov, zostavovanie stolárskych dielcov alebo súčastí z dreva do finálnych produktov a ich údržba